Tids- og procesplan

tidsplan

Se hvordan og hvornår politik for idræt og motion er blevet til

2. marts 2017
Afholdt borgermøde: "Gentænk idrætten"
Idrættens ildsjæle mødtes for at drøfte fremtidens idrætspolitik.  

27. april 2017
Kultur- og Fritidsudvalget behandler udkast til idrætspolitik med henblik på udsendelse til høring.
Se sagen her 

2. maj 2017
Borgermøde med præsentation af udkast til politikken

2. - 28. maj 2017
Høringsperiode

22. maj 2017
Intern høring: Medarbejder-workshop

7. juni 2017
Behandling i Folkeoplysningsudvalget

19. juni 2017
Temamøde med Byrådet

10. august 2017
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

23. august 2017
Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

30. august 2017
Behandling i Byrådet med henblik på godkendelse

Sidst opdateret: 13.09.2017