Årsberetning for Lokalhistorisk Arkiv 2006

Det sidste år i den gamle Karup Kommune har som de foregående år været fyldt med travlhed og aktiviteter, og da der aldrig har været tradition for medhjælpere på arkivet i Karup, har jeg også i år været alene om arbejdet.

Jubilæer og udstilling
I januar fejrede Karup Foderstofforening sit 100-års jubilæum med en bog om foreningens historie, og jeg skrev den første del om Foderstoffens tidligste år, illustreret af gamle billeder fra arkivet.
Alhedebanen blev indviet i 1906, og i juni markerede jeg 100-års dagen med en stor udstilling på Karup Bibliotek med kopier af størstedelen af arkivets materiale om den såkaldte ”konebane”. I alt var der flere end 500 billeder, artikler og andre oplysninger om banen, som blev nedlagt i 1971.

Om ”gråmanden”
I forbindelse med jubilæet fik Frederiks Andelskasse fremstillet en meget speciel sparebøsse af ler i samme form som den ”gråmand”, folk på egnen engang brugte til at ha’ brændevin i. ”Gråmanden” prydes af et aftryk af det eneste originale nøgleskilt fra kartoffeltyskergårdene.
Skiltet var udlånt af arkivet, der har fået det gamle skilt fra Frederiks Menighedsråd, som arvede det efter Johs. Bertel fra Sandkærgårde. Da der blev ryddet op på grunden, hvor den gamle Sandkærgård lå engang, fandt ejeren i øvrigt den gamle nøgle, der passer til nøgleskiltet, så sættet nu er komplet.
Køberne af ”gråmanden” får udleveret en lille, lokalhistorisk folder, som jeg også har fundet oplysninger til.

Brochure og korttavle
Senere på sommeren skrev jeg tekst og lavede layout til en brochure om heden. Den fortæller om hedens produkter og dens historie, ledsaget af gamle billeder af bl.a. en stor rensdyrflok ved Kongenshus.  Brochuren blev kørt ud på en laserprinter i 100 eksemplarer og foræret til den nystartede forretning, Hedens Landhandel i Grønhøj. Her bliver den udleveret til turisterne, når de køber kromandens specielle lyng- og enebærrøgede rensdyrspegepølse.
I forbindelse med indvielsen af landhandlen stod jeg også for tekst og layout til en korttavle med billeder, som fortæller turisterne den spændende historie om rensdyrparken i Kongenshus.

Materiale til bog og kalender
Ved udstillingen om jernbanejubilæet fik jeg kontakt til forfatteren Ole Mogensen, som lånte billeder og materiale om ”konebanen”, og som efterfølgende har skrevet bogen ” Sporene på heden”. Den udkom i december, og arkivet har solgt ca. 150 eksemplarer af den.  
Også i år har jeg fundet billeder og skrevet tekst til en lokalhistorisk årskalender. Den er blevet et samlerobjekt og er for længst  udsolgt. Salget af kalenderen og bogen om banen giver et pænt tilskud til arkivets drift.

Film fra arkivet
I årets løb har der 2 gange været udsendelser i fjernsynet, hvor der er brugt materiale fra arkivet, og endelig blev der i december på Dagcentret i Frederiks vist en gammel film med ”ansigter fra heden”, efterfulgt af et foredrag om Frederiks og Havredal under besættelsen og 10 år frem. Billetterne blev bogstavelig talt revet væk, og arrangementet var en stor succes.

Foredrag og artikler
I løbet af året er det blevet til adskillige foredrag og artikler. Blandt andet om kommunens historie, Mads Doss, stednavne, Høgild, Jeppe Aakjær og  flygtningelejrene efter 2. verdenskrig. Mange har også kontaktet arkivet for at få oplysninger og materiale til bøger eller opgaver af forskellig art.

Spændende afleveringer
I forbindelse med nedlæggelsen af kommunen modtog arkivet billeder af byrådene igennem 36 år samt arkivalier fra bl.a. erhvervskontoret. Af andre afleveringer skal især nævnes mange gamle billeder, nogle brandsynsprotokoller og en stor udklipssamling.

Inger Merstrand, arkivleder

Sidst opdateret: 14.06.2013