Lokalhistorisk arkiv i Karup

Lokalhistorisk arkiv Karup

Lokalhistorisk Arkiv i Karup
Ved Banen 5
7470 Karup J.

Daglig leder: Inger Merstrand
Tlf. 97 10 21 37

Lokalhistorisk Arkiv i Karup er oprettet i 1979. Det er en selvstændig institution under Viborg Museum og Kulturudvalget, og kommunen yder et årligt tilskud til arkivets drift. Lokalhistorisk Forening for Karup-området er støtteforening for arkivet. Efter at det siden oprettelsen har haft til huse i det gamle ledvogterhus på Østergade 23, er det den 1. september 2017 flyttet til biblioteket på adressen: Ved Banen 5

Her er der åbent mandage kl. 15 – 18. Dog er der lukket i juli og mellem jul og nytår samt på helligdage, der falder på en mandag.
Inger Merstrand er leder af arkivet og tager sig af kundebetjening og indkomstjournaler samt PR, og Claus Christiansen står for avisudklipssamlingen og registreringen på www.arkiv.dk. Arkivet har desuden flere frivillige, som hjælper hver mandag aften med registrering og sortering af avisudklip. Det er Helle Goldschmidt Christensen, John Thomsen, Svend Gjødesen og Jan Højgaard. Derudover hjælper Birthe Nexø og Poul Thomsen med at klippe aviser hjemme.

Telefonnummer i åbningstiden: 97 10 21 37
E-mail: Lokalarkivet.karup@gmail.com.
Uden for åbningstiden kan I evt. kontakte Inger Merstrand på tlf. nr. 97 10 20 34
eller på  E-mail: inger.merstrand@karuplokalhistorie.dk

Sidst opdateret: 12.09.2017