GPS poster i Asmild Naturområde

Søndermølle

Asmild Naturområde er det grønne område sydvest for Viborg, som i store træk afgrænses af Overlund i nord, Tapdrup og Nørreåen mod øst, Bruunshåb og Mølleåen i syd og Søndersø mod vest. Området er en del af "Den Grønne Kvadrant" og hovedparten er kommunalt ejet.

I Asmild naturområdet er der opsat 21 poster, som kan findes ved hjælp af en GPS og / eller kort. Man kan finde dem på flere måder.

  • Ved hjælp af GPS alen hvis den er op sat til Grader.decimaler som f.eks N55.77891 E012.4668
  • Ved hjælp af GPS og kort hvis den er sat op til UTM/UPS WGS84
  • Ved hjælp af kort Asmild Naturområde.

Der opsat skilte som dette:

Skilt

Godt tur i Asmild Naturområde.

Koordinater opsat til hddd°mm.mmm WGS 84:

Post Signatur Breddegrad Længdegrad
 1  A-hus  N56 26.284  E009 25.458
 2  Bænk  N56 26.373  E009 25.280
 3  Bro  N56 26.330  E009 25.069
 4  Stativ  N56 26.579  E009 25.243
 5      
 6  Stolpe  N56 26.747  E009 25.651
 7  Flagstang  N56 26.772  E009 25.883
 8  Stolpe  N56 26.463  E009 25.926
 9  Stolpe  N56 26.050  E009 25.944
 10  Bænk  N56 25.611  E009 26.290
 11  Stativ  N56 25.397  E009 26.805
 12  Bænk  N56 25.443  E009 26.701
 25  Stolpe  N56 25.548  E009 26.553
 14  Shelter  N56 25.649  E009 26.801
 15  Bænk  N56 25.752  E009 26.983
 16  Stub  N56 25.859  E009 27.106
 17  Bænk  N56 25.795  E009 26.739
 18  Shelter  N56 26.017  E009 26.182
 19      
 20  Stolpe  N56 26.134  E009 26.137
 21  Stolpe  N56 26.068  E009 26.229

Koordinater i UTM/UPS WGS 84:

Post UTM WGS 84 SYD-NORD VEST-ØST Signatur
 1  32 V NH  0526163  6254918  A-hus
 2  32 V NH  0525978  6255081  Bænk
 3  32 V NH  0525762  6255000  Bro
 4  32 V NH  0525939  6255464  Stativ
 5        
 6  32 V NH  0536356  6255779  Stolpe
 7  32 V NH  0526593  6255825  Flagstang
 8  32 V NH  0526641  6255252  Stolpe
 9  32 V NH  0526664  6254487  Stolpe
 10  32 V NH  0527026  6253675  Bænk
 11  32 V NH  0527558  6253281  Stativ
 12  32 V NH  0527450  6253365  Bænk
 25  32 V NH  0527296  6253559  Stolpe
 14  32 V NH  0527550  6253749  Shelter
 15  32 V NH  0527736  6253941  Bænk
 16  32 V NH  0527861  6254140  Stub
 17  32 V NH  0527485  6254019  Bænk
 18  32 V NH  0526910  6254427  Shelter
 19        
 20  32 V NH  0526862  6254644  Stolpe
 21  32 V NH  0526957  6254521  Stolpe
Sidst opdateret: 26.01.2015