Tilskud til større anlægsprojekter

Puljen ophører med udgangen af 2016.

Formål
Der kan søges tilskud til større renoveringsprojekter - primært til det indvendige samt energiforbedringer.

Kriterier
Ansøgninger kan kun støttes, hvis forsamlingshusene har en medfinansiering på mindst 33%

Forsamlingshuse med en egenkapital på mere end 500.000 kr. skal redegøre for disponerede opsparede midler, som indgår i egenkapitalen.

Puljens størrelse
500.000 kr. i 2016

Ansøgningsfrist
1. december 2015.

Hvordan kan man søge
Der findes ikke et ansøgningsskema, men der skal indsendes et brev med god beskrivelse af det ansøgte samt priser på tingene.

Ansøgningen sendes enten på mail til Kirsten Johansen: kj3@viborg.dk eller pr. post til: Kultur, Service & Events, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Krav til tilskudsmodtager
Tilskuddet ydes under forudsætning af, at projektet realiseres som anført i den beskrevne projektansøgning.

Der kan udbetales a conto tilskud eller evt. hele tilskuddet, når der foreligger dokumentation for, at projektet gennemføres. Regnskab bedes indsendt, når projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 08.09.2016