Tilskud fra Pulje til Landsbyfornyelse

Puljen til Landsbyfornyelse er i alt på 12,2 mio. kr.

Ansøgning
Teknisk Udvalg har vedtaget principper for ansøgning fra puljen og besluttet, at ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet indtil puljen er opbrugt.

Principper
Der er visse principper, som skal opnås i en ansøgning. Principperne gælder for ejendomme i alle landsbyer med undtagelse af Bjerringbro og Viborg. En række principper gælder også for ejendomme i det åbne land.

Læs mere om principperne under "Vejledning ansøgning Pulje til Landsbyfornyelse" i den grå menu "Yderligere informationer"

Der kan søges om økonomisk støtte til:

  • Renovering af tag og facader ved nedslidte private udlejningsejendomme fra før 1960
  • Renovering af tag og facader ved nedslidte ejer- og andelsboliger fra før 1960
  • Nedrivning af nedslidte boliger
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger i landsbyer
  • Renovering af erhvervsbygninger fra før 1960 der indeholder både erhverv og boliger
  • Ombygning af erhverv til udlejning efter nøje forudgående vurdering
  • Forbedring af klimaskærm og tilgængelighed ved indgangsparti ved forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme i landsbyer
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme i landsbyer med henblik på nedrivning.

Ansøgning med bilag skal sendes til plan@viborg.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt en vejledning og informationsfolder.

Sidst opdateret: 26.11.2015