Tilskud fra "Den Centrale Pulje"

Formål
Der kan søges tilskud til diverse nyanskaffelser, inventar, småreparationer og lignende 

Kriterier
Ansøgninger kan kun støttes, hvis forsamlingshusene har en medfinansiering på mindst 33%.

Forsamlingshusene med en egenkapital på mere end 500.000 kr. skal redegøre for disponerede opsparede midler, som indgår i egenkapitalen.

Puljens størrelse
200.000 kr. årligt.

Ansøgningsfrist
1. juni.

Hvordan kan man søge
Benyt ansøgningsskemaet i boksen til højre

Krav til tilskudsmodtager
Tilskudsmodtagerforpligter sig til at indsende skriftlig bekræftelse samt dokumentation på, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål. Bekræftelse samt dokumentation indsendes inden udgangen af december måned - det år bevillingen er modtaget.

Sidst opdateret: 12.04.2016