Tilskud fra "Den Centrale Pulje"

Formål
Der kan søges tilskud til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. 

Kriterier
Ansøgninger kan kun støttes, hvis forsamlingshusene har en medfinansiering på mindst 33%.

Puljens størrelse
200.000 kr. årligt.

Ansøgningsfrist
1. maj.

Hvordan kan man søge
Benyt ansøgningsskemaet i boksen til højre

Krav til tilskudsmodtager
Tilskudsmodtager forpligter sig til at indsende skriftlig bekræftelse samt dokumentation på, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål. Bekræftelse samt dokumentation indsendes inden udgangen af december måned - det år bevillingen er modtaget.

Sidst opdateret: 31.01.2019