Årligt tilskud til forsamlingshusene

Der er 66 forsamlingshuse i Viborg Kommune, hvoraf størstedelen er placeret i oplandsbyerne

Fælles for forsamlingshusene er, at de danner ramme om det lokale fællesskab, fester, dilettant, spil, møder, idrætslige aktiviteter, foredrag, optræden, danseskole mm.

Forsamlingshusene bevilges et årligt tilskud. I 2019 er tilskuddet på 18.000 kr. Dette tilskud skal ikke søges - det udbetales automatisk.

Forsamlingshusene i Viborg Kommune er godkendte som lokaletilskudsberettigede lokaler med de i Folkeoplysningsloven fastsatte satser for lokaletilskud til klublokaler og forsamlingslokaler på op til 800 m2. Det vil sige, at der kan ydes lokaletilskud til folkeoplysende aktiviteter i forsamlingshusene.

Sidst opdateret: 31.01.2019