Start- og udviklingspuljen

Støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreningerne. Aktiviteterne skal ligge inden for folkeoplysningens overordnede formål.

Retningslinier for start- og udviklingspuljen

Hvem kan modtage støtte, hvis det bevilges?
Som udgangspunkt kan der ydes tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger. Det kan efter konkret beslutning vedtages at yde tilskud til andre, der tilbyder folkeoplysende virksomhed.
 
Hvad kan ikke få støtte?
• Kommercielle aktiviteter
• Aktiviteter, der hører under anden lovgivning
 
Hvad er støtte?
Et projekt kan støttes i form af et tilskud eller en underskudsgaranti. En underskudsgaranti udbetales kun, hvis et arrangement/projekt giver underskud.
 
Sådan søger I/du om tilskud?
Send mail eller brev til:
folkeoplysning@viborg.dk
eller
Fritidsrådet
Kultur & Udvikling
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
 
Din ansøgning skal indeholde noget om følgende:
Hvem søger? Beskriv hvem og hvor mange I er. Send eventuelt vedtægter med, hvis I har nogle, og vi ikke har dem i forvejen.
Husk navn, mail, postadresse og telefonnr. på den ansvarlige for ansøgningen
 
Hvilket geografisk område dækker foreningen?
 
Beskrivelse af initiativet. Gerne kort og præcis.
Formålet med initiativet.
Vurdering af behov for initiativet.
 
Hvilken målgruppe?
 
Hvornår? Skriv et start- og sluttidspunkt, hvis det er et langt forløb/tidsplan.
 
Samarbejdspartnere. Arbejder I/du sammen med andre om projektet?
 
Budget. Husk både udgifter og indtægter, herunder foreningens/samarbejdspartnernes eget økonomiske bidrag.
 
Finansiering. Søger I om tilskud hos andre, og hvor meget har I søgt om/fået? Bidrager I selv eller jeres samarbejdspartnere med penge? Hvad skal deltagerne betale for at være med? Hvad giver eventuelle sponsorer?
 
Hvad søger I om tilskud til (løn, materialer)?
 
Hvor mange penge søger I om i tilskud?

Er samme eller lignende initiativ gennemført før? Hvis ja: Hvornår? Hvordan er det finansieret?
 
Hvis I laver et forsøgsprojekt: Beskriv gerne hvordan det eventuelt kan fortsætte, når forsøgsperioden er afsluttet.
 
Oplysninger om foreningens CVR-nr. brug ved svar og til udbetaling af evt. tilskud. Vi svarer ved besked til foreningens digitale postkasse.
 
En praktisk ting: Send gerne ansøgningen på mail eller på løse A4-ark. Ansøgningerne skal ind i Viborg Kommunes elektroniske arkiv, så en flot indbinding går alligevel tabt.
 
Du er altid velkommen til at ringe og spørge, hvis du er i tvivl om noget:
Kultur & Udvikling, Folkeoplysning, Sekretariatet, tlf.: 8787 3020
 
Ansøgningsfrist
Der er ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger til Start- og udviklingspuljen kan indleveres hele året.
 
Hvornår får I svar?
Vi bestræber os på at give hurtigt svar, men hvis ansøgningen skal i Fritidsrådet, kan det nogle gange vare flere måneder, inden I får svar. Prøv at spørge.
 
Regnskab og evaluering
Det vil nogle gange være et krav, at ansøgerne giver en skriftlig bedømmelse af, hvordan forsøget er forløbet.
Normalt skal der fremsendes dokumentation (betalte regninger eller et revideret projektregnskab) for at tilskuddet kan blive udbetalt. Det vil nærmere fremgå af svarbrevet/bevillingen.

Sidst opdateret: 26.03.2019