Hvad er nyt fra 2020?

Fra 1. januar 2020 gælder der nye retningslinjer.
Der er tale om en tilpasning og justering af de hidtil gældende retningslinjer.

De væsentligste ændringer er:

A.
Der er kommet et helt nyt afsnit 1 med fællesbestemmelser:

1. Det slås fast, at aktiviteter skal foregå i fritiden.
2. Er der tale om idræt eller anden fysisk aktivitet, skal aktiviteten være underlagt dopingkontrol.
3. Der er nogle generelle habilitetskrav, der skal være opfyldt for at kunne få tilskud til lokaler.
4. Fritidsrådet kan fravige bestemmelserne, når det vil støtte temabaserede aktiviteter.
5. Foreningers tilskudsregnskaber bliver offentliggjort.
6. Viborg Kommune fører tilsyn.

B.
Voksenundervisning:
1. Det præciseres, at tilskud til voksenundervisning for personer er for personer over 18 år. Der kan undtages i visse tilfælde.
2. Som noget nyt er der mulighed for et forhøjet tilskud til voksenundervisning i tyndt befolkede områder af kommunen, inden for nogle bestemte regler.

Sidst opdateret: 14.01.2020