7. Frister udbetalingsterminer mv

Voksenundervisning

Frist for ansøgning om tilskud til voksenundervisning det kommende år samt omfordeling af tilskud i in-deværende år: 1. november.
Afregningsfrist (tilskudsregnskab og statistik): 1. april året efter.
Udbetaling af tilskud: Ratevis: januar og august

 

Frivilligt foreningsarbejde

Aktivitetstilskud
Ansøgningsfrist: 1. maj
Udbetaling af tilskud: 3. kvartal

 

Kursustilskud

Løbende ansøgning. Kursustilskud skal være afregnet senest et år efter kursets afslutning.

 

Klubtilskud

Ansøgningsfrist for nye klubber: 1. maj året før.
Regnskab indsendes senest 1. april året efter.

Lokaletilskud

Ansøgning med budget for lokaleudgifter indsendes senest 1. december året før.
Ansøgning om nye, større lokaleudgifter indsendes senest 1. maj året før.
Tilskudsregnskab: Senest 4 måneder efter afslutningen af foreningens regnskabsår.
A conto tilskud udbetales i 1. og 3. kvartal.

Lokaleanvisning

Fristen fastsættes hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Frister, udbetalingsterminer mv.

Voksenundervisning
Frist for ansøgning om tilskud til voksenundervisning det kommende år samt omfordeling af tilskud i indeværende år: 1. november.
Afregningsfrist (tilskudsregnskab og statistik): 1. april året efter.
Udbetaling af tilskud: Ratevis: januar og august

Frivilligt foreningsarbejde
Aktivitetstilskud
Ansøgningsfrist: 1. maj
Udbetaling af tilskud: Ratevis: 2. og 4. kvartal

Kursustilskud
Løbende ansøgning. Kursustilskud skal være afregnet senest et år efter kursets afslutning.

Klubtilskud
Ansøgningsfrist for nye klubber: 1. maj året før.
Regnskab indsendes senest 1. april året efter.

Lokaletilskud
Ansøgning med budget for lokaleudgifter indsendes senest 1. december året før.
Ansøgning om nye, større lokaleudgifter indsendes senest 1. maj året før.
Tilskudsregnskab: Senest 4 måneder efter afslutningen af foreningens regnskabsår.
A conto tilskud udbetales i 1. og 3. kvartal.

Lokaleanvisning
Fristen fastsættes hvert år.

Sidst opdateret: 13.01.2015