5. Afgrænsning

5.1. Hvem er omfattet af retningslinierne?

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed inden for rammerne af folkeoplysningsloven, er støtteberettigede.
Kultur- og Fritidsudvalget afgør, om en forening er støtteberettiget.

5.2. Godkendelse af foreninger

Kultur, Service & Events tager stilling til, om en forening kan godkendes på grundlag af bestemmelserne i folkeoplysningsloven. Forvaltningen tager stilling på grundlag af foreningens vedtægter og eventuelt andre oplysninger om foreningens virke.

5.3. Støtteberettiget virksomhed

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter og afgrænser, hvad der er støtteberettiget, folkeoplysende virksomhed.

5.4. Beretninger

Foreninger skal som udgangspunkt ikke indsende årlige beretninger. Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen kan anmode om beretninger.

 

 

Sidst opdateret: 18.12.2015