4. Start og udviklingspulje

Byrådet afsætter i budgettet årligt en beløbsramme til en start- og udviklingspulje. Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende formål:

• nye initiativer
• udviklingsarbejde
• enkeltstående projekter

Puljen kan endvidere anvendes til særlige formål/særlige situationer inden for folkeoplysningen.

Puljen administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.
Der kan fastsættes temaer for hele eller dele af den årlige beløbsramme til særlige formål.

Puljen kan anvendes til tilskud eller til kommunale initiativer.

Kultur- og Fritidsudvalget kan fastsætte nærmere betingelser ved ydelse af tilskud, f.eks. til dokumentation/rapportering samt regnskab.

Kultur- og Fritidsudvalget kan fravige kravet om foreningsdannelse ved ydelse af tilskud efter denne pulje.

Sidst opdateret: 13.01.2015