Nye lokaleudgifter 2020

Foreninger skal senest 1. maj 2019 indsende ansøgning om bevilling af lokaletilskud til NYE lokaleudgifter i 2020

Hvis en forening forventer at få NYE ELLER VÆSENTIGT FORØGEDE lokaleudgifter i 2020, skal der indsendes ansøgning senest 1. maj 2019 for at kunne få lokaletilskud.

Fristen for at søge om tilskud til nye lokaleudgifter i 2019 var 1. maj 2018.

Ved nye lokaleudgifter forstås udgifter, som kommunen ikke tidligere har givet tilskud til. Det kan både være vedvarende udgifter, og det kan også være større engangsudgifter til f.eks. almindelig vedligeholdelse eller spejderlejre.

Ansøgningen skal være begrundet og indeholde oplysninger om, hvilket lokale/hvilken bygning der er tale om, den årlige merudgift og antallet af forventede aktivitetstimer, der følger af udvidelsen.

Spørg endelig forvaltningen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der skal indsendes ansøgning.

Efter 1. maj gennemgår forvaltningen ansøgningerne, som vil indgå i budgetlægningen for 2020. Vi forventer at kunne give en tilbagemelding inden sommerferien 2019. Eventuelt endeligt tilsagn om tilskud til nye lokaleudgifter kan først forventes at foreligge, når Byrådet har vedtaget budgettet for 2020 i oktober måned 2019.

Det er altid en god ide at kontakte forvaltningen, inden man går i gang med et større vedligeholdelsesarbejde

Kontakt altid forvaltningen, hvis der opstår en ny situation, f.eks. hvis der opstår mulighed for at deltage i en lejr, uventede lokalereparationer osv. 

Så kan vi indgå en aftale om, hvad der kan ydes tilskud til, og foreningen ved, hvad den kan forvente at få i tilskud.

 

Sidst opdateret: 16.04.2020