Lokaletilskud

Ansøg via selvbetjeningslinket til højre

  • Egne lokaler - altså lokaler, som foreningen selv ejer (f.eks. klublokaler)
  • Lejede lokaler
  • For at der kan gives tilskud, skal lokalerne bruges til foreningsaktiviteter.
Lokaletilskudssatser i lejede lokaler i Viborg Kommune (maksimalt 73% af nedenstående takster)
maks. pr. time  2017  2018  2019
Idrætshaller 272 kr. 272 kr.  272,05 kr.
Minihaller 136 kr. 136 kr. 136 kr.
Svømmehaller 629 kr. 629 kr. 629 kr.
Øvrige lokaler 131,22 kr. 133,45 kr.   135,98 kr.

 

Lokaletilskudssatser i lejede lokaler udenfor Viborg Kommune (maksimalt 73% af nedenstående takster)
maks. pr. time  2017  2018  2019
Idrætshaller 262,52 kr.  266,98 kr.  272,05 kr.
Svømmehaller 262,52 kr.  266,98 kr.  272,05 kr.

Hvem kan søge
Godkendte folkeoplysende foreninger.

Tilskud
Der ydes lokaletilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Frist
Budget for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. december
Regnskabet for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. maj eller 4 måneder efter foreningens regnskabsafslutning.

For at kunne få tilskud til NYE ELLER VÆSENTLIGT FORØGEDE lokaleudgifter skal foreningen søge senest 1. maj året før. Læs mere her (link).

Sidst opdateret: 03.10.2018