Kursustilskud i detaljer

Hvem kan søge?

Godkendte foreninger (frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde).
Enkeltpersoner og foreninger, der får tilskud til voksenundervisning, kan ikke få kursustilskud.
Ordningen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter ved egne kurser.
Ved egne kurser gives ikke tilskud til fortæring og lokaleudgifter.

Ansøgning om tilskud

Ved ansøgning indsendes ansøgningsskema samt dokumentation.
Der kan søges om tilskud løbende.
Ansøgning skal være indsendt senest 1 år efter kursusafslutning.

Krav til dokumentation

1. Kursusbeskrivelse:
Det skal fremgå, at kurset er relevant i forhold til kursusdeltagerens funktion i foreningen.

2. Betaling
Udgangspunktet er, at der skal foreligge en original, kvitteret regning. Det kan også være et kontoudtog fra foreningens konto, der viser, at betalingen har fundet sted.

Nogle kurser betales til et landsforbund, og betalingen fremgår derfor måske af et kontoudtog eller er indeholdt i et samlet beløb sammen med andre betalinger. Det er ok, men det er foreningens opgave at dokumentere, at der er betalt for det kursus, der søges om tilskud til.

Betingelser for tilskud

• Tilskud til uddannelse af foreningens egne ledere og instruktører

• Foreningen skal betale hele kursusafgiften (kursisten kan ikke selv betale noget af beløbet)

• Kursustilskud kan højst udgøre 3.000 kr. pr. deltager.

• Kurser skal foregå i Danmark

• Kursisten skal være ulønnet – også efter kurset. Kursisten kan modtage op til den af Skat fastsatte takst for skattefri godtgørelse fra foreningen. Hvis kursisten er - eller efter kurset vil blive - aflønnet, ydes der ikke kursustilskud.

Der ydes 80 pct. tilskud til tilskudsberettigede udgifter.

Tilskuddet kan først udbetales, når kurset er afholdt.

Befordringsgodtgørelse

Der ydes ikke tilskud til befordringsgodtgørelse.

Hvis en forening får befordringsgodtgørelse fra andre - f. eks. kursusarrangøren - bliver denne befordringsgodtgørelse fratrukket i kursusprisen.

Eksempel:

 Kursuspris  575 kr.
 Befordringsgodtgørelse fra kursusarrangør  -75 kr.
 Foreningens betaling for kurset  500 kr.
 Kursustilskud: 80% af 500 kr.  400 kr.

Overnatning

Der ydes ikke tilskud til overnatning, der ikke er en del af kursusprisen.

Materialer

Der ydes ikke tilskud til materialer, der ikke er en del af kursusprisen.

Dispensation

Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne om kursustilskud. Udvalget tager stilling efter ansøgning fra foreningen.

Ja/nej til kurser

Ja/nej-listen er blevet revideret: der er kommet mere med på plus-siden.

Vi tager løbende stilling til, om bestemte typer kurser kan få tilskud. Klik i boksen Ja/nej-liste, hvis du er i tvivl om et kursus kan få tilskud.

Sidst opdateret: 23.05.2014