Kursustilskud før 1. juni 2013

BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for kurser FØR 1. juni 2013

Hvem kan søge?
Godkendte foreninger (frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde).
Enkeltpersoner og foreninger, der får tilskud til voksenundervisning, kan ikke få kursustilskud.

Ansøgning om tilskud
Der kan søges om tilskud løbende.
Ansøgning skal være indsendt senest 1 år efter kursusstart.

Krav til dokumentation
1. Kursusbeskrivelse
Der ydes ikke tilskud til "generelle kurser", f.eks. personlighedsudvikling. Kurser skal altså være fagligt relevant i forhold til kursistens funktion i foreningen.
Det skal fremgå, at kurset er relevant i forhold til kursusdeltagerens funktion i foreningen.

2. Betaling
Udgangspunktet er, at der skal foreligge en original, kvitteret regning.

Nogle kurser betales til et landsforbund, og betalingen fremgår derfor måske af et kontoudtog eller er indeholdt i et samlet beløb sammen med andre betalinger. Det er ok, men det er foreningens opgave at dokumentere, at der er betalt for det kursus, der søges om tilskud til.

Betingelser for tilskud

  • Tilskud til uddannelse af foreningens egne ulønnede ledere og instruktører.
  • Foreningen skal betale hele kursusafgiften (kursisten kan ikke selv betale noget af beløbet)
  • Kursustilskud kan højst udgøre 3.000 kr. pr. deltager.
  • Kurser skal foregå i Danmark.

Der ydes 80 pct. tilskud til tilskudsberettigede udgifter.
Tilskuddet kan først udbetales, når kurset er afholdt.
Ordningen omfatter både tilskud til foreningens køb af uddannelse og foreningens udgifter til egne kurser.

Ved egne kurser gives ikke tilskud til fortæring samt lokaleudgifter.

Befordringsgodtgørelse
Hvis en forening får befordringsgodtgørelse fra andre - f. eks.kursusarrangøren - bliver denne befordringsgodtgørelse fratrukket i kursusprisen.


Eksempel:


Kursuspris

575 kr.

Befordringsgodtgørelse fra kursusarrangør

- 75 kr.

Foreningens betaling for kurset

500 kr.Kursustilskud fra Viborg Kommune: 80% af 500 kr.

400 kr.

Overnatning
Der ydes ikke tilskud til overnatning, der ikke er en del af kursusprisen.

Materialer
Der ydes ikke tilskud til materialer, der ikke er en del af kursusprisen.

Dispensation
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne om kursustilskud. Udvalget tager stilling efter ansøgning fra foreningen.

Ja/nej til kurser
Vi tager løbende stilling til, om bestemte typer kurser kan få tilskud. Hvis du har et spørgsmål, kan du måske finde svaret her:

Kan følgende kurser få tilskud?

JA NEJ
Kurser for egne ulønnede ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer Kurser, der ikke direkte har med vedkommendes funktion i foreningen at gøre
Uddannelse vedr. foreningsdrevne motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller)
Dommerkurser
Køreteknisk kursus
Førstehjælpsinstruktør, hvis uddannelsen skal bruges i foreningen Førstehjælp
Bassinlivredderprøve
Sjælesorg
Personlig udvikling
Landskonferencer
Ledere i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser Medlemmer i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser

Sidst opdateret: 19.10.2017