Ja/nej-liste

Ansøg nu

Tilbage til vejledningen

 

 

JA, der ydes tilskud til følgende:

NEJ, der ydes ikke tilskud til følgende:

 

 

Ledere og trænere, der uddanner sig i den funktion, de har i forhold til kontakten til medlemmerne.

Ex. spejderlederen, fodboldtræneren.

 

 

 

Dommergrundkurser, når der er tale om kursister, der er ulønnede og interne i foreningen.

Det gælder tilsvarende mål-/bane-/vendedommere.

Dommerkurser, når kursisten får eller vil få løn som dommer.

Det gælder tilsvarende mål-/bane-/vendedommere.

 

Der ydes ikke tilskud til videregående dommerkurser.

Tidtagerkurser, når der er tale om kursister, der er ulønnede og interne i foreningen.

Tidtagerkurser, når kursisten får eller vil få løn som tidtager.

 

 

Livredderkurser, hvor livredderen udfører gerningen ulønnet og internt i foreningen.

Livredderprøve.

 

 

Spillemandskursus og fanebærerkursus kan få tilskud.

 

 

 

Bestyrelseskurser, hvor uddannelsen er direkte relevant for foreningen: ex. kassererkurser, hjemmesidekurser.

Sponsorkurser.

 

 

 

Personlig udvikling/coaching.

 

 

Der ydes tilskud til førstehjælpsgrundkurser for trænere og ledere.

Førstehjælpsinstruktør.

 

 

 

Uddannelse vedr. foreningsdrevne motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller).

 

 

Skydekurser, hundetræning.

Jagtaktiviteter.

 

 

 

Køreteknisk kursus, motorsav kursus.

 

 

 

Sjælesorg.

 

 

 

Landskonferencer.

 

 

Ledere i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser.

Medlemmer i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser.

Sidst opdateret: 22.05.2014