Ja/nej liste

Med virkning fra 1. oktober 2014 gælder denne ja/nej liste

Hovedformålet med kursustilskudsordningen er at støtte ledere/trænere/ instruktører, der uddanner sig i den funktion, de har i forhold til kontakten til medlemmerne, f.eks. spejderlederen, fodboldtræneren.

Kursisten skal være aktiv leder/træner/instruktør i foreningen.

 

JA Der ydes tilskud til følgende:

NEJ Der ydes ikke tilskud til følgende:

 

 

Dommergrundkurser, når der er tale om kursister, der er ulønnede og interne i foreningen.

Det gælder tilsvarende mål-/bane-/vendedommere.

Dommerkurser, når kursisten får eller vil få løn som dommer.

Det gælder tilsvarende mål-/bane-/vendedommere.

 

Der ydes ikke tilskud til videregående dommerkurser.

Tidtagerkurser, når der er tale om kursister, der er ulønnede og interne i foreningen.

Tidtagerkurser, når kursisten får eller vil få løn som tidtager.

 

 

Golf Box turneringsmodul

 

 

 

Livredderkurser, hvor livredderen udfører gerningen ulønnet og internt i foreningen.

Livredderprøve.

 

 

Spillemandskursus og fanebærerkursus kan få tilskud.

 

 

 

Bestyrelseskurser, hvor uddannelsen er direkte relevant for foreningen: ex. kassererkurser, hjemmesidekurser.

Sponsorkurser.

 

 

 

Personlig udvikling/coaching, ledelse/ lederuddannelser

 

Internationale uddannelser (helt eller delvist i udlandet)

 

 

Der kan ydes tilskud, såfremt ”kost og livsstil” er selve foreningsaktiviteten

Kost- og livsstilsvejledende kurser

 

 

Der ydes tilskud til førstehjælpsgrundkurser for trænere og ledere.

Førstehjælpsinstruktør.

 

 

Fitnessuddannelse vedr. foreningsdrevne motionslokaler i egne/lejede lokaler.

Fitnessuddannelse vedr. motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller).

 

 

Skydekurser, hundetræning.

Jagtaktiviteter.

 

 

 

Køreteknisk kursus, motorsav kursus.

 

 

 

Sjælesorg.

 

 

 

Landskonferencer, landsseminarer

 

Storytelling

 

 

Ledere i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser.

Medlemmer i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser.

Sidst opdateret: 24.10.2017