Offentliggørelse af regnskaber

I h.t. folkeoplysningsloven § 29 skal kommunen offentliggøre tilskudsregnskaber aflagt for tilskud efter folkeoplysningsloven

Se regnskaberne her efterhånden som de bliver gjort klar til offentliggørelse.

 

Voksenundervisning: tilskudsregnskab for løn og lokaletilskud

Frivillige folkeoplysende foreninger: tilskudsregnskab for lokaletilskud og aktivitetstilskud, juniorklubber og handicapidrætsforeninger

Selvejende idrætshaller: tilskudsregnskab for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

Frivillige folkeoplysende foreninger

Sidst opdateret: 05.11.2018