Aktivitetstilskud

Klatrevæg

Aktivitetstilskud er et tilskud som ydes til medlemmer under 25 år, der betaler kontingent.

Fra 2016 er tilskudssatsen 215 kr. pr. medlem.

Et medlem kan ikke udløse mere tilskud end det betaler i kontingent. Hvis et medlem betaler 215 kr. eller mere i årligt kontingent, udløser det et tilskud på 215 kr.
Hvis et medlem betaler mindre – fx 100 kr. i årligt kontingent, udløser det et tilskud på 100 kr.

Aktiviteten skal være planlagt og gennemføres mindst 15 gange pr. år, og aktiviteten skal foregå over mindst 4 måneder.

Grundlaget for tilskud er foreningens faktiske aktivitetsmedlemstal i kalenderåret før eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår. Det er altså faktiske medlemstal, der udgør grundlaget for tilskud.

Læs mere om aktivitetstilskud her

Oversigt - aktivitetstilskud

Sidst opdateret: 18.06.2018