Regnskabsskema

Hvis der er modtaget tilskud fra Kulturelt Samråd, skal der aflægges et regnskab for aktiviteten

Regnskabsskemaet udsendes fra forvaltningen i januar måned (kan også findes på hjemmesiden) og skal senest den 15. februar indsendes i udfyldt stand til Kirsten Johansen på mail: kj3@viborg.dk eller pr. post til: Viborg Kommune, Kultur, Service & Events, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg
Sidst opdateret: 18.09.2018