Hvad er Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er et forum for foreninger i Viborg Kommune, hvis hovedformål er at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter.

Samrådet fordeler endvidere midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer med afsæt i en række principper og retningslinier, der er godkendt af Kulturudvalget.

Det er samrådets bestyrelse, bestående af 9 foreningsvalgte medlemmer, der optager foreningerne og fordeler midlerne. Dette sker efter ansøgning, på baggrund af de vedtægter og retningslinier, der er godkendt af Byråd og Kultur- og Fritidsudvalg.

Kultur & Udvikling yder sekretariatsbistand til samrådet og vil ligeledes kunne kontaktes for yderligere oplysninger.

Sidst opdateret: 07.03.2019