Ansøgning om tilskud

Alle foreninger, der er hjemmehørende i Viborg Kommune og medlem af Kulturelt Samråd, kan søge tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter.

P.t. har Kulturelt Samråd 3 puljer.

 • Den ordinære pulje med ansøgningsfrist 2 gange om året – 15. februar og 15. september.
 • Puljen for ”Snapsting” på 60.000 kr. med ansøgningsfrist 25. marts 2019.
 • Puljen ”Kultur i hele kommunen” på 50.000 kr. med ansøgningsfrist 23. april 2019.

Den ordinære pulje

Kriterier:

 • Aktiviteter eller arrangementer der omfatter og/eller tilgodeser hele Viborg Kommune prioriteres
 • Initiativer til samarbejde foreninger mv. imellem om aktiviteter eller arrangementer prioriteres
  • Der skal mindst være 35% egenbetaling til arrangementerne (det kan være i form af kontingenter, sponsorater, entreindtægter mv.)
  • En forening kan max. få 10% af samrådets budgetbeløb
  • Der ydes ikke tilskud til drift, så som administrationsudgifter (kontorhold) og tilsvarende udgifter
  • Foreningens eventuelle overskud på arrangementer støttet af Kulturelt Samråd i de 3 foregående år, modregnes
  • Allerede afholdte arrangementer støttes som udgangspunkt ikke
  • For enkeltarrangementer, der har et samlet budget på mere end 100.000 kr., skal der efterfølgende indsendes et revisorrevideret regnskab.

Hvordan søger man?

Ansøgning indsendes ved at klikke på linket i boksen ”Ansøgning om tilskud”. I ansøgningsformularen skal der vedhæftes et budget for det ansøgte.

Regnskab:

Hvis der er modtaget tilskud fra Kulturelt Samråd, skal der aflægges et regnskab for aktiviteten. Se siden ”Regnskabsskema”.

Puljen for ”Snapsting”

Puljen er på 60.000 kr. i 2019. Der gives tilskud til aktiviteter i forbindelse med Snapsting. Arrangementet/aktiviteten skal passe ind i en af nedenstående kategorier:

 • Almindelig optræden i forbindelse med et andet arrangement til Snapsting
 • Et arrangement, der tapper ind i Snapstings historie, forstået således, at foreningen stadig beskæftiger sig med sin kerneydelse, men giver den et tvist, så det er med til at styrke historiefortællingen om Snapsting
 • Et samarbejde mellem to eller flere foreninger i Kulturelt Samråd

Snapstingsugen starter fredag den 21. juni og slutter søndag den 30. juni. De forskellige optrædener vil finde sted på forskellige datoer og steder i denne uge.

Hvordan søger man?

Ansøgning indsendes ved at klikke på linket i boksen "Ansøgning om tilskud". I ansøgningsformularen skal der vedhæftes et budget for det ansøgte. Ansøgningsfrist: senest mandag den 25. marts 2019.

 

Puljen ”Kultur i hele kommunen”

Puljen er på 50.000 kr. i 2019 – dog max. 20.000 kr. pr. arrangement.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at gøre en ekstra indsats for at udbrede kulturtilbud til alle hjørner af kommunen. Kommunen vil gerne være fødselshjælper til nye spændende aktiviteter, men skal der ske noget, kræver det lokalt initiativ.

Alle Kulturelt Samråds medlemmer opfordres til at udtænke og gennemføre nye utraditionelle kulturarrangementer.

Det kunne f.eks. ske ved at benytte nogle af de i Viborg beliggende kulturinstitutioner som Viborg Museum, Skovgård Museet, Viborg Kunsthal, Carte Blanche og Kulturprinsen. F.eks. ved at bruge dygtige faglige medarbejdere på disse institutioner til et foredrag, en opsætning af teater, lån af en museumsgenstand eller lignende. Vi lover ikke noget. For det er op til jer at udtænke ideer, og så se, om I kan få institutionerne med på udførelsen.

Andre muligheder kunne være at lave noget på tværs mellem kulturforeninger eller mellem kulturforeninger og andre foreninger i lokalområdet. F.eks. at få kulturarrangementer ind som en del af byfester eller få et samarbejde med foreninger hjemmehørende i Viborg by til at deltage i arrangementer i oplandet. Hvis jeres forening planlægger at søge tilskud til kulturaktiviteter i efteråret 2019 eller foråret 2020 (inden 1. maj), så overvej at lave arrangementer, der kan leve op til ideen bag ”Kultur i hele kommunen”.

Hvordan søger man?

Ansøgning indsendes ved at klikke på linket i boksen "Ansøgning om tilskud". I ansøgningsformularen skal der vedhæftes et budget for det ansøgte. Ansøgningsfristen er  tirsdag den 23. april 2019.

Regnskab:

Hvis der er modtaget tilskud fra Kulturelt Samråd, skal der aflægges et regnskab for aktiviteten. Se siden ”Regnskabsskema”.

Er der spørgsmål til ovennævnte puljer – kontakt Kirsten Johansen på mail: kj3@viborg.dk eller telefon: 87 87 30 03.

 

Sidst opdateret: 11.03.2019