Ansøgning om tilskud

Alle foreninger, der er hjemmehørende i Viborg Kommune og medlem af Kulturelt Samråd, kan søge tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter.

Samrådet udbetaler tilskud 2 gange om året. Ansøgningsfristen er henholdsvis 15. februar og 15. september.

Kriterier:

 • Aktiviteter eller arrangementer der omfatter og/eller tilgodeser hele Viborg Kommune prioriteres
 • Initiativer til samarbejde foreninger mv. imellem om aktiviteter eller arrangementer prioriteres
  • Der skal mindst være 35% egenbetaling til arrangementerne (det kan være i form af kontingenter, sponsorater, entreindtægter mv.)
  • En forening kan max. få 10% af samrådets budgetbeløb
  • Der ydes ikke tilskud til drift, så som administrationsudgifter (kontorhold) og tilsvarende udgifter
  • Foreningens eventuelle overskud på arrangementer støttet af Kulturelt Samråd i de 3 foregående år, modregnes
  • Allerede afholdte arrangementer støttes som udgangspunkt ikke
  • For enkeltarrangementer, der har et samlet budget på mere end 100.000 kr., skal der efterfølgende indsendes et revisorrevideret regnskab.

Hvordan søger man?

Ansøgning indsendes ved at klikke på linket i boksen 'Ansøgning om tilskud'. I ansøgningsformularen skal der også vedhæftes et budget for det ansøgte.

Spørgsmål kan rettes til: Kirsten Johansen på mail: kj3@viborg.dk eller tlf. 87 87 30 03.

Regnskab:

Hvis der er modtaget tilskud fra Kulturelt Samråd, skal der aflægges et regnskab for aktiviteten. Se siden ”Regnskabsskema”.

Sidst opdateret: 27.09.2018