Folkeoplysningens Hus

Multisalen
Møde i multisalen

Nyt aktivt hus til fritidsaktiviteter

Fritidsrådet arbejder med temaer.
 
Det ene tema har arbejdstitlen "Folkeoplysningens Hus". 

Fritidsrådet holdt et opstartsmøde 11. oktober 2018 i rådhusets multisal, hvor man fik sig talt nærmere ind på, hvilke faciliteter man kunne tænke sig.

Det udmøntede sig i endnu et møde 28. november 2018 for foreninger, som havde vist interesse for det videre arbejde. Fritidsrådets arbejdsgruppe var kommet frem til at arbejdere videre med Vævervej 10, Viborg, som en mulig adresse for "Folkeoplysningens Hus".

10. december 2018 var der rundvisning på adressen for interesserede, og en arbejdsgruppe, som også rummer flere af de interesserede foreninger, har besluttet sig for at bede om mere præcise oplysninger fra foreningerne for at kunne stykke et puslespil sammen. I tankerne indgår også idrætslokalet i Trepas-hallen, der ligger lige ved siden af Vævervej 10.

Den nedsatte arbejdsgruppe mødes næste gang den 20. januar 2019 for at se nærmere på de oplysninger, der så gerne skulle foreligge.

Stadig muligt at komme med
Skulle der være nogen, der kunne tænke sig at være med eller høre nærmere, så er det stadig muligt.

Samle forskellige brugere
Fritidsrådet vil gerne samle grupper, foreninger mv., der bruger lokaler til fritids- og mødeaktiviteter. Og måske meget mere.
F.eks. bevægelse, foredrag, møder, kontor, klasseundervisning, faglokaler, værksteder, musikøvelokaler, handicapidrætsaktiviteter, samrådsmøder.
 

Sidst opdateret: 14.12.2018