Frister

Frister for ansøgning og afregning

Erklæring om indhentelse af børneattest
Gælder for alle
1. maj Indsendes erklæring om indhentning af børneattest
Lån af lokaler
Idrætslokaler
Ca. 1. maj Sæsonudlån for kommende skoleår
Løbende ansøgning Ansøgning om resttider
 
Frivilligt foreningsarbejde
Aktivitetstilskud
1. maj Ansøgningsfrist
 
Kursustilskud
Løbende Ansøgningsfrist
 
Lokaletilskud
1. maj Nye eller væsentligt forøgede lokaleudgifter (herunder lejre) for efterfølgende kalenderår
1. december Budgetskema for lokaleudgifter i det kommende år
Senest 1. maj eller 4 mdr. efter regnskabsafslutning Indsendes skema for afregning af lokaleudgifter
 
Fritids- og ungdomsklubber
1. november året før Ansøgningsfrist
1. marts Afregning af sidste år
 
Handicapidrætsklubber
1. november året før Ansøgningsfrist
   
Start- og udviklingspuljen
Kan søges løbende
Sidst opdateret: 05.03.2018