Fremtidens idræt i Viborg Baneby

Viborg Baneby

En udfordrende skaterbane? En inspirerende dansehal? Eller et kampsportscenter med plads til store armbevægelser?
Kom og bliv inspireret til workshop d. 12. november 2013 kl. 15 – 21 og sæt dit præg på fremtidens idrætsfaciliteter i Viborg Baneby.

Viborg Byråd har vedtaget ”Helhedsplan for Viborg Baneby”, der giver bud på, hvordan et stort erhvervsområde syd for Viborg Station over en årrække kan omdannes til et nyt moderne byområde med boliger, rekreative muligheder og lette erhverv. Du kan læse om planen på www.viborg.dk/baneby.

Dette byområde rummer allerede i dag en række idrætsforeninger og idrætstilbud, og med de kommende års udvikling forventer vi, at der vil komme flere idrætstilbud og betydeligt flere brugere til. I Viborg Kommune ønsker vi at give alle borgere mulighed for en aktiv livsstil i hverdagen og skabe gode rammer omkring idrætten, der understøtter og fremmer glæden, velværet og de sociale netværk. Det kan blandt andet ske ved at tænke idræt og bevægelsesrum ind i udviklingen af byområder.

Programmet for workshoppen d. 12. november ser foreløbigt sådan ud:

kl. 15:00: Velkomst ved Lars Stentoft, Direktør for Kultur, Service & Events, Viborg Kommune

kl. 15:15: Præsentation af helhedsplanen for Viborg Baneby ved Helle Gravesen, byplanlægger

kl. 15:45: Oplæg om tendenser i planlægning af idrætsfaciliteter ved Per Schultze, Planchef ved Lokale & Anlægsfonden

kl. 16:30: Oplæg om mødet mellem forskellige bevægelseskulturer

kl. 17:00: Pause med mad

kl. 18:00: Udvikling af idéer og koncepter for leg, idræt og fællesskab i Viborg Baneby

kl. 20:30: Præsentation af idéer og koncepter

kl. 20:50: Afrunding og afslutning

Alle er velkomne til workshoppen og du kan tilmelde dig på fitdeal.dk. Workshoppen afholdes i Viborg Svømmehal, Banegårdspladsen 1, Viborg. Hvis der er mere end 30 interesserede, forbeholder vi os ret til at ændre mødestedet til et andet lokale i Viborg by. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte os på baneby@viborg.dk eller 87 87 86 33.

Sidst opdateret: 05.03.2018