Søg start og udviklingspuljen til jeres nye partnerskabsprojekter

Penge paa snor

Hvad kan få støtte?
Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende partnerskabsprojekter:

 • nye initiativer der tager højde for deltagernes livfase

Hvad kan ikke få støtte?

 • Kommercielle aktiviteter
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning
Kommercielle aktiviteter

Det er Folkeoplysningsudvalget, der i hvert tilfælde tager stilling til, om der kan ydes tilskud.

Hvad er støtte?
Folkeoplysningsudvalget kan støtte et projekt i form af et økonomisk tilskud.

Hvem kan søge?
Start- og udviklingspuljen er ikke forbeholdt bestemte grupper. Som mulige ansøgere kan nævnes:

 • Foreninger/klubber 
 • Oplysningsforbund/aftensskoler
 • Korps 
 • Grupper, der er gået sammen om et folkeoplysende tilbud.
 • Enkeltpersoner

Sådan søger I/du om tilskud?
Skriv en kort ansøgning og send den til Folkeoplysningsudvalget

Pr. mail til:
folkeoplysning@viborg.dk

Eller pr. brev til:
Kultur, Service & Events

Folkeoplysningsudvalget
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Ansøger

Beskriv hvem, hvor mange I er og sammen med hvilke partnere I gennemfører projektet.
Husk navn, mail, postadresse og telefonnr. på den ansvarlige for ansøgningen

 • Beskrivelse af partnerskabsprojektet

Gerne kort og præcis og beskriv formålet med projektet

 • Målgruppe

Hvem henvender projektet sig til.

 • Tidsplan

Skriv start- og sluttidspunkt for projektet.

 • Budget

Husk både udgifter og indtægter, herunder foreningens og partnernes eget økonomiske bidrag, midler fra andre f.eks. sponsorer, puljer eller fonde og deltagerbetaling fra dem, der deltager i aktiviteterne.

 • Tilskud

Hvor mange penge søger I om og hvad skal tilskuddet bruges til f.eks. løn, materialer el. lign.

 • Øvrige tilskud

Er der søgt om tilskud andre steder fra til samme projekt? Hvad er der søgt om (beløb), hvad er der ydet eller er der givet afslag?

 •  Drift

Beskriv gerne hvordan de gode resultater kan fortsætte, når forsøgsperioden er afsluttet.

 • Udbetaling

Oplysninger om CVRnr. eller CPRnr. til brug ved udbetaling af evt. tilskud

Du er altid velkommen til at ringe og spørge, hvis du er i tvivl om noget:
Kultur, Service & Events, Folkeoplysning, Sekretariatet, tlf.: 8787 3020

Ansøgningsfrist
Der er ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger til partnerskabsprojekter i Start- og udviklingspuljen kan indleveres hele året.

Hvornår får I svar?
Hvis ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger, går der normalt mellem 1 og 2 måneder, inden I får svar, da jeres ansøgning skal behandles i Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab og evaluering
Der skal fremsendes dokumentation (betalte regninger eller et revideret projektregnskab) for at tilskuddet kan blive udbetalt. Det vil nærmere fremgå af Folkeoplysningsudvalgets svarbrev/bevilling.
I løbet af projektet vil i få tilknyttet en medarbejder fra Kultur, Service & Events, som kan hjælpe jer med evaluering af projektet og sikre, at vi kan videreformidle resultaterne til de øvrige folkeoplysende foreninger, når projektet er slut.

Sidst opdateret: 15.09.2015