Samarbejde i partnerskaber

At indgå partnerskaber bygger på, at vi er flere sammen om at udvikle et område bedre, end partnerne ville kunne alene, fordi vi bidrager med forskellige indgangsvinkler. Det er væsentligt, at et partnerskab kommer alle partnere til gode og derfor kan samarbejdet være med til at styrke netop din forening.

Når I indgår i et partnerskab, kan det være en fordel, at I har klare aftaler om f.eks.:

Hvilke partnere indgår i aftalen?
Foreninger, samråd, kommunale forvaltninger eller institutioner, landsorganisationer, private virksomheder eller andre aktører

Hvilken tidsplan og milepæle er der for partnerskabet?
En forsøgsperiode, evaluering og lign.

Hvilken målgruppe henvender partnerskabet sig til?
Teenagere, voksne, forældre, seniorer, ældre eller andre

Hvad er målet med jeres partnerskab?
F.eks. at fastholde en nuværende eller tiltrække en ny medlemsgruppe

Hvilken rolle har partnerne i aftalen?
Funktioner og ansvar for de forskellige partnere

Hvilke kompetencer og ressourcer bidrager partnerne med til aftalen?
Økonomi, personer, viden, kontakter og lign.
 
Hvordan samarbejder partnerne om aftalen?
Organisering, kontaktpersoner, opfølgning, forankring og lign.

 

Find mere inspiration til samarbejdet i partnerskaber hos:

Dansk Oplysnings Forbund guide om partnerskaber (link)

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd hjemmeside om foreningsredskaber
Link: http://foreningsredskaber.dk/

Danmarks Idræts Forbunds publikation Kom godt i gang (link)

Sidst opdateret: 15.12.2015