Så er vi i gang

Gruppearbejde

En tirsdag i januar var 50 ildsjæle på tværs af de folkeoplysende aktiviteter samlet på Viborg Rådhus for at diskutere den nye folkeoplysningspolitik.

På mødet gav Teresa Egballe fra Kultur, Service & Events en kort gennemgang af politikken, der rummer fire forskellige temaer, som vil præge udviklingen af det folkeoplysende område de næste 5 år. I 2014 tager vi hul på temaet ”nye livsfaser”. Udviklingen sættes i gang gennem partnerskaber mellem det folkeoplysende område, Viborg Kommune og andre organisationer med interesser i folkeoplysningen.

Se Teresas powerpoint i boksen til højre.

Dorthe Lykke Olesen, der er udviklingskonsulent i LOF, gav et inspirerende oplæg om vores livsfaser og hvordan vores vilkår for at deltage i de folkeoplysende aktiviteter ændres gennem hele livet. Gennemgående for flere af livsfaserne er, at det sociale fællesskab er vigtigt og det gør de folkeoplysende aktiviteter attraktive.

Se Dorthes powerpoint i boksen til højre.

I de efterfølgende gruppedrøftelser diskuterede mødedeltagerne, hvordan vi kan fastholde og tiltrække deltagerne i de folkeoplysende aktiviteter, når vores vilkår ændres og nye livfaser indfinder sig. Der blev bl.a. talt om fælles markedsføring, konkrete inspirationsaftner for alle og samarbejde på tværs af foreningstyperne.

Gruppedrøftelserne danner grundlag for den videre udvikling af de folkeoplysende aktiviteter i samarbejdet mellem foreninger, samråd, kommune og andre med interesser i folkeoplysningen.
Sidst opdateret: 15.09.2015