Om nye livsfaser

Landskab med å

Der er stor forskel på de fritidsaktiviteter vi vælger alt efter, hvor vi er i livet.
Hvad har jeg lyst til? Hvor meget tid har jeg? Eller hvor vil jeg gerne gå til det?
Det er ofte i de store skift i livet, at der sker en forandring i fritidsaktiviteterne. Overgange, hvor der enten er risiko for, at vi mister medlemmer i foreningerne eller hvor vi har muligheden for at tiltrække nye medlemmer ved at lave aktiviteter, der tilpasset målgruppens vilkår.

Overgangen til at blive teenager

Overgangen til det frie voksenliv

Overgangen til at blive forældre

Overgangen til seniorlivet

Overgangen til alderdommen

Overgangen til at leve med sygdom eller handicap

Se mere i folkeoplysningspolitikken om, hvad der kendetegner overgangene. Se 'Hent'-boksen

Sidst opdateret: 15.09.2015