Om nye faciliteter

Mountainbikespor

Når der søges efter nye faciliteter, tænkes der ofte i etableringen af traditionelle idrætshaller, spejderhytter og faglokaler, men der kan med fordel kigges i en anden retning.

Vores fritidsinteresser ændrer sig nemlig hele tiden. Som barn deltager man typisk i traditionelle aktiviteter, der foregår i foreningsregi, mens de voksne de senere år er gået i retningen af nye oplevelser, der udbydes af kommercielle aktører eller på egen hånd i naturen.

Den mangfoldige natur i Viborg Kommune rummer store muligheder for flere spændende aktiviteter udendørs, som kan tiltrække nye målgrupper.
Samtidig er der et potentiale i at tænke de traditionelle folkeoplysende aktiviteter ind i eksisterende faciliteter, som vil give brugerne nye oplevelser og tiltrække helt andre målgrupper til de folkeoplysende foreninger, ligesom eksisterende faciliteter også kan udnyttes bedre.

  • Oplevelsesbaserede aktiviteter
  • Faciliteter i naturen

Se mere i folkeoplysningspolitikken om, hvad der kendetegner nye faciliteter. Se 'Hent'-boksen

Sidst opdateret: 17.09.2015