Politik og Vision

Forsidefoto på folkeoplysningspolitikken

Viborg Kommune har vedtaget en folkeoplysningspolitik for 2014 – 2018

Politikken bygger på udvikling gennem partnerskaber mellem de folkeoplysende foreninger, Viborg Kommune og andre aktører med interesse i det folkeoplysende område.

Politikken tager udgangspunkt i fire temaer:

  • Nye livsfaser
  • Ny livsstil
  • Nye medier
  • Nye faciliteter

Hvert år startes der et nyt tema op, som kører over to år. I udviklingsperioden indgår foreninger, kommune og andre partnerskaber om at udvikle tilbud ud fra de udfordringer, som det enkelte tema beskriver. Efter de to år videreformidles de gode resultater til alle de folkeoplysende foreninger.

I 2014-2016 arbejder vi med udgangspunkt i temaet nye livsfaser.

I 2015-2017 arbejder vi med temaet nye faciliteter.

Sidst opdateret: 05.03.2018