Sådan gør du

Søg om lokaler i Conventus

2019/2020 bliver den femte sæson, hvor foreninger søger digitalt om lokaler via bookingsystemet Conventus.

Lokaler kan bookes til folkeoplysende aktiviteter

Alle foreninger kan booke lokaler til folkeoplysende aktiviteter.

Hvis din forening ikke tidligere har lånt lokaler, skal foreningens vedtægter godkendes af Folkeoplysningen. Indsend vedtægterne til folkeoplysning@viborg.dk

Se i øvrigt vores side (link) om, hvordan man opretter en forening.

Kommunale lokaler kan bookes

Foreninger kan booke kommunale lokaler, som for eksempel

  • gymnastiksale
  • idrætshaller
  • svømmehaller
  • faglokaler
  • mv.

Lokalefordelingsmøder og løbende bookinger

Ledige tider er blevet fordelt mellem foreninger/klubber på årlige lokalefordelingsmøder. Der har været afholdt møder i Bjerringbro og Viborg. Nogle skoler fordeler selv tiderne.

Lokalefordelingen er afsluttet, og foreningerne kan ansøge øvrige ledige tider løbende i Conventus. Se ledige tider på viborg.dk/fritidsportalen

Sidst opdateret: 25.02.2019