Betingelser

Betingelser for lån af offentlige lokaler

Folkeoplysningsloven

 

Offentlige lokaler kan udlånes til foreninger/klubber efter Folkeoplysningsloven.

Foreninger har mulighed for via digital selvbetjening i Conventus at ansøge om offentlige lokaler og udendørsanlæg.

Gebyr

Der opkræves gebyr for lån af lokaler. Gebyrsatsen fastsættes årligt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Se aktuelle gebyrsatser her

Aflysninger

Der forbeholdes ret til i fornødent omfang at ændre eller tilbagekalde bookinger, hvis lokalerne skal benyttes til særlige arrangementer (terminsprøver, eksamen, teater, skolefest mv.). Foreningen vil blive gjort opmærksom på dette ved enten at blive kontaktet direkte eller ved opslag på udlånsstedet med mindst 8 dages varsel.

Ønsker foreningen at afmelde det tildelte lokale før bookingperiodens udløb, skal dette afbookes senest 4 uger før ophør. Der kan ikke afmeldes med tilbagevirkende kraft, og der kan ikke foretages enkeltafmeldinger i sæsonbookinger.

Lokaler

Når lokalet forlades skal lederen sikre sig, at lokalet efterlades i samme stand og orden, som lokalet blev modtaget i. Vinduer skal være lukkede og lyset slukket.

Bliver materiel eller andet beskadiget, skal dette meddeles til det enkelte udlånssted, og foreningen vil blive gjort erstatningsansvarlig. Har udlånsstedets personale ekstratimer i forbindelse med manglende oprydning, og medvirker personalet ved bordopstilling mv., vil der blive opkrævet betaling for den forbrugte tid.

Det er ikke tilladt at opkræve entré ved arrangementer i de tildelte lokaler og anlæg.

Ved benyttelse af Søndre Skoles svømmehal, Gymnastikhøjskolens svømmehal og varmtvandsbassinet i Rosenstræde skal der være en livredder til stede (foreningens ansvar). 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Foreningen indhenter børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Rygning samt indtagelse af alkohold på udlånsstederne er forbudt.

 

Ved overtrædelse af ovenstående retningslinjer eller grov misligholdelse af lokalerne vil tilladelsen til lån af lokaler og anlæg blive tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning og foreningen vil blive gjort erstatningsansvarlig for skader.

Kultur, Service & Events
Marts 2016

Sidst opdateret: 18.02.2019