Faciliteter

Lokaler

Skal du booke et lokale eller finde oplysninger om forsamlingshuse eller selvejende idrætshaller?

I Viborg Kommune skal foreningerne booke kommunale lokaler i Conventus.

Læs her hvordan

Nogle selvejende haller kan også bookes via Conventus, mens de øvrige og alle forsamlingshuse bookes direkte på det enkelte sted.

Faciliteter

Sidst opdateret: 23.06.2018