Voksenundervisning - løn

Voksenundervisning

Tilskud til lønudgifter

Hvor meget må der betales i løn?

Foredragsholder
Tilskuddet udgør maksimalt 1/3 af '6 x lærerløn inkl. feriepenge'. En foredragsholder må gerne få fx 5.000 kr. for et foredrag. Det, der ikke er tilskud, betales af deltagerbetalingen.

Lærer
En lærer kan p.t. få præcis gældende lønsats pr. undervisningslektion, hverken mere eller mindre - heller ikke kørselstilskud.
Lønnen er ikke tilskudsberettiget, hvis det ikke er denne sats, som anvendes.
Lønsats pr. undervisningslektion: 279,23 kr.

 

Gældende lærerlønsats pr. 1. oktober 2018
Lærerløn: 279,23 kr. (inkl. feriepenge 314,13 kr.)

Leder 1. april 2018 (lønramme)

36,30 kr. (inkl. feriepenge 40,84 kr.) pr. undervisningslektion til tilskudsberettiget ledelse. 

 

Tidligere lærerlønsatser:

1. april 2018: 277,87 kr. (inkl. feriepenge 312,60 kr.) 

1. december 2017: 274,76 (inkl. feriepenge 309,11) 

1. april 2017: 270,80 kr. (inkl. feriepenge 304,65 kr.) 

1. april 2016: 267,53 kr. (inkl. feriepenge 300,97 kr.) 

1. april 2015: 265,42 kr. (inkl. feriepenge 298,60 kr.)

Feriepenge udgør 12,5% af lønnen.

For at være tilskudsberettiget skal løn udbetales som A-indkomst (personlig løn).
Loven forudsætter, at der foreligger et ansættelsesforhold mellem foreningen og den enkelte lærer. Derfor kan der ikke ske udbetaling til et firma.

Fleksible tilrettelæggelsesformer
Drejer det sig om fleksible tilrettelæggelsesformer, bestemmer skolen selv, da denne tilrettelæggelsesform ikke er omfattet af lønbekendtgørelsen.

KL og Oplysningsforbundenes Fællesråd udsendte i 2007 om administrationen af de fleksible tilrettelæggelsesformer i aftenskolerne. I vejledningen foreslås det, at de fleksible tilskudsberettigede udgifter ved de fleksible tilrettelæggelsesformer udgør de faktisk afholdte udgifter, dog højst svarende til et beløb, der ca. dækker lærer- og lederlønsudgifterne ved almindelig aftenskoleundervisning. Dette beløb er for 2017 beregnet til 395,35 kr.

Lederhonorar for fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre 20 % af den samlede udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer.

10 pct. debat arrangementer
Udgifter til oplægsholdere og ledelse er ikke omfattet af lønbekendtgørelsen og kan derfor fastsættes af skolen selv.
Kommunalbestyrelsen kan forud for tilskudsåret fastsætte en procentgrænse for, hvor meget en udgiftstype må udgøre af skolens samlede 10 pct. ramme.
Der er ikke fastsat en sådan grænse i Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 07.12.2018