Liv i landområderne | FORSØG

Landsby Foulum

Nu bliver det lettere at lave almen voksenundervisning i landområderne.
Det er aftenskoler og oplysningsforbund, der kan få gang i hold med færre deltagere.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt et forslag fra LOF Midtjylland.
LOF har konstateret, at det er sværere at få gang i hold uden for de større byer og har derfor foreslået, at der laves et forsøg, hvor der afsættes 75.000 kr. til at yde et forhøjet tilskud til nye hold i tyndt befolkede områder, hvilket i denne sammenhæng defineres som landområder og byer under 2.000 indbyggere. Det svarer til ordninger andre steder.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at prøve det af og har samtidig besluttet, at forsøgsperioden skal være på to år, nemlig skoleårene 2017/18 og 2018/19.
Således kan aftenskoler få op til 5/7 tilskud til de tilskudsberettigede lønninger, hvor det normale tilskud er på maks. 1/3.
Det betyder i praksis, at aftenskolen kan få et tilskud på 215-243 kr. pr. undervisningstime.

Kriterier for det forhøjede tilskud:

  • Der skal være tale om et nyt hold, som ikke plejer at blive udbudt. Det skal aftenskolen stå inde for. 
  • Aftenskolen skal give besked til forvaltningen SÅ SNART man ved, at et hold bliver til noget. Det er vigtigt, at vi får besked med det samme, så vi kan holde øje med forbruget af puljen. 
  • Holdet skal have mellem 6 og 8 deltagere (inkl.) Man kan altså ikke få tilskuddet, hvis der er 9 deltagere eller flere. 
  • Når holdet er sat i gang, skal aftenskolen oplyse om antallet af deltagere. Hvis der er under 6 eller over 8, ydes der ikke tilskud. 
  • Holdet skal afholdes i Viborg Kommune uden for byområderne: Viborg, Bjerringbro, Karup og Stoholm. 
  • Hvis puljen på 75.000 kr. pr. skoleår bliver opbrugt, kan der ikke ydes tilskud til flere hold.


Forsøgsordningen dækker hele tilskuddet på 5/7 til forsøgsordningen.  

Det er vigtigt, at I giver besked til forvaltningen med det samme, I ved, at et hold kommer i gang, så vi kan holde øje med, hvor meget der er brugt af puljen - og dermed, hvor meget der er tilbage.

Sådan anmelder du et hold:
Send en mail til forvaltningen, så snart du ved, at der er et hold i gang, der skal have det særlige tilskud.
Forklar hvorfor holdet er nyt. Det er ikke nok at finde på en ny, smart titel. Der skal reelt være tale om et nyt hold, der ikke har været udbudt de seneste år.
Kom med et bud på antallet af deltagere (6-8 deltagere). Hvis det senere viser sig, at der er flere end 8 eller færre end 6 deltagere, ydes der ikke tilskud.
Skriv hvor holdet vil blive afholdt (sted, adresse). Det skal være i Viborg Kommune, men uden for Viborg, Bjerringbro, Karup og Stoholm.

Hvor meget tilskud får man?
Der ydes tilskud til lærerløn og lederhonorar efter de almindelige takster, og holdet skal således indgå i det almindelige tilskudsregnskab.
Hvis aftenskolen har en skoleleder med lederhonorar, udgør det tilskud 243 kr. pr. time
Hvis aftenskolen "kun" har lærerløn, udgør det tilskud 215 kr. pr. time.

Så der er plads til godt 300 nye, friske timer i landområderne.

Sidst opdateret: 12.06.2017