Pensionisttilskud

Tilskud til nedsættelse af pensionisters deltagergebyr.

En forening/aftenskole/et oplysningsforbund, der tilbyder voksenundervisning efter reglerne i folkeoplysningsloven, kan få tilskud til nedsættelse af den enkelte deltagers egenbetaling, hvis vedkommende er pensionist.

Deltageren skal være førtids- eller folkepensionist og have bopæl i Viborg Kommune.

I 2018 udgør pensionisttilskud 6,00 kr. pr. pensionist.

Der ydes højst tilskud til 12 deltagere pr. hold.

 

Sidst opdateret: 28.08.2018