Skemaer for aftenskoler

På denne side findes oplysninger om indberetning til Viborg Kommune

Mellemkommunal betaling

Efter reglerne i folkeoplysningsloven (§ 43) kan kommunen kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning mv. fra deltagernes hjemstedskommune. 

Aftenskoler indsender lister til Viborg Kommune med oplysning om deltagernes cpr-nummer, navn, adresse, aftenskolens navn, timetal, undervisningsform (almen undervisning, handicapundervisning eller foredrag). 

Disse oplysninger vil blive videresendt til deltagernes hjemstedskommuner i forbindelse med opkrævning af nævnte opgørelse. Viborg Kommune gemmer oplysningerne i 5 år som dokumentation for opkrævning af godtgørelsen.

Indberetningen, som indeholder personoplysninger, skal indsendes via sikker post

Pensionisttilskud

Viborg Kommune har med hjemmel i folkeoplysningsloven § 8a besluttet at yde tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning.

Aftenskoler indsender lister til Viborg Kommune med oplysning om deltagernes cpr-nummer, navn, aftenskolens navn og timetal.

Viborg Kommune gemmer oplysningerne i 5 år.

Indberetningen, som indeholder personoplysninger, skal indsendes via sikker post.

Lønindberetning H- skema

Skemaet bruges til at indberette løn til fritidslærer og -leder på det enkelte hold. 

  1. Hent skemaet her på siden
  2. Udfyld skemaet og gem det på din pc
  3. Indsend skemaet via sikker post

Udregning af deltagerbetaling O-skema

Skemaet bruges til at opgøre aftenskolernes egenbetaling af et eller flere holds lønudgifter.

  1. Hent skemaet her på siden
  2. Udfyld skemaet og gem det på din pc
  3. Indsend skemaet via sikker post

Afregning voksenundervisning

Aftenskolen afregner det årlige tilskud på dette skema. Frist: 1. april året efter.

Ansøgning om tilskud til voksenundervisning

Skemaet bruges til at søge om en bevilling til voksenundervisning for det kommende kalenderår. Frist: 1. november året før.

 

Sidst opdateret: 28.08.2018