Nyt opholds- og beskæftigelseskrav

Folketinget har den 4. juni 2018 har vedtaget lovforslag L 239 om indførelse af et beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og om forlængelse af opholdskravet fra 7 ud af de seneste 8 år - til 9 ud af de seneste 10 års ophold i Danmark (herunder Grønland og Færøerne).

De nye regler betyder, at man ikke længere automatisk overgår til uddannelses- eller kontanthjælp, når opholdskravet på 9 ud af 10 år er opfyldt, fordi man også skal opfylde et beskæftigelseskrav på 2½ års ordinært fuldtidsarbejde (4.810 timer).

Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lovændringerne har betydning, hvis man er indrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere og ikke tidligere har boet i Danmark.
Reglerne kan også have betydning, hvis man tidligere har boet i Danmark, men har haft ophold i udlandet i mere end 12 sammenhængende måneder og herefter er genindrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere.

Det forlængede opholdskrav finder som udgangspunkt ikke anvendelse for personer, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2019.

Dog bliver denne persongruppe omfattet af det forlængede opholdskrav, hvis udbetalingen af uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens ikrafttræden har været ophørt i 2 hele kalendermåneder eller derover, og der igen ansøges om hjælp. I de tilfælde skal denne persongruppe opfylde det forlængede opholdskrav på sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år i § 11, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik samt beskæftigelseskravet.

En typisk situation vil være, at en person, der opfylder opholdskravet pr. 1. januar 2019 og dermed fortsat modtager kontanthjælp efter lovens ikrafttræden, tager arbejde, herunder et løntilskudsjob, i en periode på mere end 2 hele kalendermåneder, men herefter ophører med beskæftigelsen. Når kontanthjælpen har været ophørt i mere end 2 hele sammenhængende kalendermåneder, er personen ved ny ansøgning ikke længere omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Det betyder, at personen skal opfylde såvel det forlængede opholdskrav som beskæftigelseskravet, for at have ret til kontanthjælp (eller uddannelseshjælp).

Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag (L 239) kan ses på - www.ft.dk.


Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Ydelseskontoret.

Sidst opdateret: 19.01.2019