Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne.

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark, videregiver kommunen – på eget initiativ – oplysninger til Udbetaling Danmark om din ansøgning. Kommunerne videregiver også andre relevante oplysninger fra din ansøgning, herunder eventuel bevilling af hjælp til forsørgelse, som kan have betydning for den ydelse, du modtager fra Udbetaling Danmark, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6 og 9.  Du skal desuden være opmærksom på, at Udbetaling Danmark stiller oplysninger om hjælp til forsørgelse til rådighed for pensionsinstitutter. Det sker for, at pensionsinstitutter kan rådgive eksisterende kunder om betydningen af deres pensionsopsparinger for de indkomstafhængige ydelser, som de kan evt. vil kunne modtage. Det gælder både, hvis det er dig selv eller en anden i din husstand, der er eller kan blive omfattet af en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum fra pensionsinstituttet.

For at kommunen og Udbetaling Danmark kan vurdere, hvilke oplysninger det er relevant at videregive til hinanden, har begge myndigheder adgang til at se, hvilke ydelser og tilskud du har modtaget de seneste 3 måneder, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8. Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og udbetaling af ydelser. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 12a.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Lovgrundlag

Lov om Udbetaling Danmark

    Sidst opdateret: 01.02.2019