Socialt frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde i virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten trækkes fra forsørgelsesydelser som fx kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at få virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Der er ikke krav til hvor ofte, hvor meget og hvor du vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Du er i målgruppen for det sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

Fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at du hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen sker på baggrund af en konkret vurdering af din situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til dig.

Sådan fungerer et social frikort

  1. Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet
  2. Du taler med din sagsbehandler hos kommunen, eller udfylder ansøgningen her på siden og sender til Ydelseskontoret
  3. Du finder selv et job eller får hjælp fra jobcenteret
  4. Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort.

Du kan finde mere information her.

Hvis du har spørgsmål til det sociale frikort, er du velkommen til at kontakte Ydelseskontoret.

Sidst opdateret: 01.02.2019