Tilskud til tandbehandling

På denne side finder du information om, hvad du skal være opmærksom på, når du ønsker tilskud til nødvendig tandbehandling.

Hvem er omfattet?
Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr.i henhold til Lov om aktiv socialpolitik §82a, hvis du modtager en af følgende ydelser:

  • Kontanthjælp
  • Revalideringsydelse*
  • Ressourceforløbsydelse*
  • Uddannelseshjælp
  • Ledighedsydelse*
  • Integrationsydelse

* forudsat ydelsen er svarende til kontanthjælpsniveau. Ydelseskontoret kan bekræfte, om din ydelse svarer hertil, herunder at du opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp.

OBS: Modtager du SU eller har du anden indtægt end ovennævnte ydelser, har du mulighed for at søge en enkeltydelse til nødvendig tandbehandling. Se mere under enkeltydelser.

Hvad skal jeg betale?
Hvor meget du selv skal betale, afhænger af din alder og den ydelse, du modtager:

• Er du 18-24 år?
Så har du en årlig egenbetaling på 600 kr.Resten af beløbet op til de 10.000 kr. får du som tilskud. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb i et kalenderår.

• Er du 25 år eller derover?
Så har du en årlig egembetaling på 600 kr., samt 35 % af den resterende regning. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb i et kalender år.

• Særregel for 25-29-årige, der får integrationsydelse men ikke dansktillæg eller uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg:
Så har du en årlig egenbetaling på 600 kr.Resten af beløbet op til de 10.000 kr. får du som tilskud. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb i et kalenderår.

• Særregel for 25-29-årige, der får integrationsydelse og modtager dansktillæg eller uddannelseshjælp og modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg:
Så har du en årlig egembetaling på 600 kr., samt 35 % af den resterende regning. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb i et kalender år.

Husk hvis behandlingsforløbet strækker sig over nytår, dvs. 2 kalenderår, skal du betale den årlige egenbetaling på 600 kr. 2 gange.

Hvad gælder det?
Kosmetiske tandbehandlinger som f.eks. blegning af tænder er ikke omfattet af ordningen. De 10.000 kr. gælder for et samlet behandlingsforløb. Hvis den behandling, du har behov for, kræver flere tandlægebesøg, er der stadig tale om et samlet behandlingsforløb.

Hvornår skal Ydelseskontoret godkende behandlingen?
Så længe det samlede beløb ikke overstiger 10.000 kr., skal Ydelseskontoret ikke godkende behandlingen inden behandlingens start (forhåndsgodkendelse).
Hvis beløbet til gengæld overstiger 10.000 kr., skal det godkendes inden behandlingen påbegyndes. Denne forhåndsgodkendelse gælder dog i 2 måneder, uanset om du ikke længere tilhører den berettigede personkreds.
Hvis du starter et nyt behandlingsforløb op hos tandlægen flere gange på et år, behøver du stadig ingen forhåndsgodkendelse hos kommunen, så længe hvert behandlingsforløb maksimalt koster 10.000 kr.

Hvordan kommer du i gang?
Bed Ydelseskontoret om dokumentation for, at du modtager en af de nævnte ydelser.

  • Ring til en tandlæge og bestil tid.
  • Tag til tandlægen og få tandbehandling – husk dokumentationen fra kommunen.
  • Du kan i øvrigt søge om hjælp til dækning af det, du selv skal betale af regningen. I så fald skal du ansøge om økonomisk hjælp til udgiften inden behandlingen påbegyndes.
Sidst opdateret: 01.02.2019