Hvad kan jeg få hjælp til?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • sygebehandling, medicin, tandbehandling, fysioterapi, psykolog eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
  • nødvendig tandbehandling, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik.
  • flytteudgifter i særlige tilfælde, som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt.
  • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist. Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist skal du henvende dig i pensionsafdelingen i Borgerservice.

Du har mulighed for at søge om økonomisk hjælp digitalt eller ved personlig henvendelse på Ydelseskontoret.

Hvis du ønsker at søge digitalt, skal du være opmærksom på at vedhæfte den nødvendige dokumentation til brug for behandling af din ansøgning.

 

 

Sidst opdateret: 08.02.2019