Ydelseskontoret

Ydelseskontorets opgaver: 

Ydelseskontoret tager sig af opgaver med at udbetale midlertidige forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud, fleksjobrefusion, sygedagpenge samt enkeltydelser.  

De borger- og virksomhedsrelaterede opgaver er blandt andet at vejlede og rådgive omkring ydelser og modtage ansøgninger om forsørgelsesydelser, samt tildele,  beregne og udbetale ydelser løbende.

 

OBS: Ydelseskontoret holder lukket for alle henvendelser mandag den 5. oktober 2020

 

 

 

 

Kontakt Ydelseskontoret

Sidst opdateret: 18.09.2020