Ydelseskontoret

OBS: Særlige omstændigheder grundet Coronavirus.

Rådhuset lukker midlertidigt fra fredag den 13. marts for alle personlige henvendelser i forbindelse med myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitten af coronavirus.

Der er ikke ændringer i forhold til udbetaling af ydelser.

Du kan fortsat søge om hjælp til forsørgelse og hjælp til rimeligt begrundede enkeltydelser på Viborg Kommunes Ydelseskontor.

 

Lige nu kan du dog ikke ansøge via personligt fremmøde. Det betyder, at hvis der er brug for at søge om hjælp til forsørgelse eller enkeltydelse, skal du søge digitalt på www.borger.dk

Vigtigt! Vær opmærksom på at få vedhæftet eller indsendt den relevante dokumentation, så ansøgningen kan behandles.

 

Ved ansøgning om kontant- og uddannelseshjælp skal Jobcenter Viborg også kontaktes på 8787 4444. 

Telefontiden er mandag-torsdag fra 08.00-14.00 og fredag fra 08.00-12.30.

 

Hvad angår sygedagpenge skal dette som hidtil søges via www.virk.dk

 

Hvis du har problemer med en ansøgning, kan du i Viborg Kommunes åbningstid ringe på 87 87 87 87, hvorefter en medarbejder fra Ydelseskontoret vil ringe tilbage.

Det er i øjeblikket ikke muligt at ringe direkte til den enkelte medarbejder på Ydelseskontoret.

 

 

Af relevant dokumentation gælder det for ansøgninger om forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse) at der skal vedhæftes:  

 • Ansøgningsskemaet i udfyld stand (alle punkter på ansøgningsskemaet skal udfyldes – hvis du er gift, skal din ægtefælles også udfylde dele af ansøgningsskemaet)

      Dokumentation din bank:

 • Udskrift fra dine banker med oplysning om alle dine og eventuel ægtefælles konti og saldoen herpå (engagementsoversigt/kontooversigt)

 • Kontoudskrift af alle dine og eventuelt ægtefælles konti, med bevægelser for de seneste 3 måneder

 • Kopi af anden form for formue både dine og eventuelt ægtefælles (f.eks. pensionsordninger, opsparing, bil, børneopsparing husk dokumentation på dato for frigivelse)

 • Køretøj (f.eks. bil, motorcykel mv.)

 • Dokumentation på eventuel gæld (billån i bank, finansieringsselskab eller lignende) 

   

  Anden dokumentation:

 • Dokumentation for boligudgifter

 • Lejebolig: kopi af lejekontrakt samt kvittering for sidst betalte husleje, el, vand og varme.

 • Eller ved ejerbolig: terminsudgifter, ejendomsskat, lån i bank og/eller kreditforening samt forsikringer vedr. boligen.

 • Opsigelse/fyrreseddel fra sidste arbejdsgiver, studieophør eller lignende

 • Kopi af din og eventuelt ægtefælles indtægt for de seneste 3 måneder, f.eks. lønsedler eller SU meddelelser

 • Kopi af afslag på dagpenge (såfremt du er medlem af en a-kasse)

 • Kopi af vandrejournal (såfremt du er gravid og under 30 år)

 • Opholdstilladelse/arbejdstilladelse samt ansættelseskontrakt (såfremt du ikke er dansk statsborger)

 • Kopi af eksamensbevis fra ægtefælle hvis du er gift og I begge er under 30 år og din ægtefælle har en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 • Har du et skattekort? Det er dit ansvar, at undersøge om du har et skattekort.

 • Har du ikke et skattekort, skal du kontakte SKAT på 7222 1818.

   

  Er ovenstående ikke opfyldt eller mangler der dokumentation, kan ansøgningen ikke behandles eller der vil blive truffet en afgørelse på det foreliggende grundlag.

  

Af relevant dokumentation, gælder det for ansøgninger om enkeltydelse, at der skal vedhæftes:  

 • Engagementsoversigt / kontooversigt (samlet oversigt over dine konti i banken) 

 • Kontoudskrifter fra alle dine konti med bevægelser for de seneste 3 måneder

 • Dokumentation på dine faste udgifter (f.eks. fra betalingsservice eller kvitteringer fra betalte girokort)

 • Dokumentation for din indtægt

 • Dokumentation på om du kan låne pengene til den ansøgte udgift via andre lånemuligheder - eksempelvis kassekredit, banklån, kronekonto.dk (tandbehandling) eller anden finansiering.

 • Dokumentation på eventuel registrering i RKI (www.dininfo.dk)   

Modtager du SU? Du skal søge SU lån inden ansøgning om enkeltydelse

 

Er du gift? Ovenstående dokumentation skal ligeledes afleveres fra ægtefællen.

 

Derudover skal Ydelseskontoret bruge dokumentation på den udgift du søger enkeltydelse til f.eks.

 • Overslag fra tandlægen og eventuelt tandtekniker

 • Dokumentation for hvilken medicin du søger til, og udgiften pr. måned (ekspeditionsliste fra apotek eller sundhed.dk)

 • Henvisning fra lægen (ved ansøgning om psykolog eller fysioterapi – kan hentes på sundhed.dk)

 • Lejekontrakt (må ikke være underskrevet hvis du søger til indskud)

  OBS: Kan der findes en rimelig, billigere bolig i Viborg Kommune, skal denne som udgangspunkt bruges til ansøgningen. 

 

For alle ansøgninger gælder det, at der kan opleves længere behandlingstid. Vi kontakter dig hvis der mangler dokumentation til ansøgningen. Når ansøgningen er behandlet vil du modtage en afgørelse i E-boks eller med Postnord hvis du er fritaget digital post.

 

Ydelseskontorets opgaver: 

Ydelseskontoret tager sig af opgaver med at udbetale midlertidig forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud, fleksjobrefusion, sygedagpenge samt enkeltydelser.

De borger- og virksomhedsrelaterede opgaver er blandt andet at vejlede og rådgive omkring ydelser og modtage ansøgninger om forsørgelsesydelser, samt tildele,  beregne og udbetale ydelser løbende.

 

Kontakt Ydelseskontoret

Sidst opdateret: 07.04.2020