Veterankoordinatorens opgaver

Som veterankoordinator har man bredtfavnende funktioner, der kan støtte i mange tilfælde.

Veterankoordinatoren kan blandt andet hjælpe som samlet indgangsvinkel til kommunen for veteraner og pårørende, rådgive omkring offentlige og frivillige tilbud, støtte som bisidder, hjælpe med opstart af tilbud til veteraner, give anonym rådgivning osv.

Hvis du har spørgsmål til veteranindsatsen, er veteran eller pårørende til en veteran, er du meget velkommen til at kontakte veterankoordinatoren for at få støtte eller høre nærmere.

Sidst opdateret: 05.02.2019