Vejledning og rådgivning

Vejledning og rådgivning til uddannelse og job

Alle ledige unge under 30 år får information og vejledning om job og uddannelse i Jobcenter Viborg. Sammen udarbejder den unge og kommunens medarbejder en plan for hurtig tilbagevenden til enten job eller uddannelse.

Viborg Kommune samarbejder blandt andet med en lang række virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige om at få flere unge i gang med uddannelse og job. Kommunens samarbejdspartnere kan kontakte Jobcentret sådan:

  • Fastholdelse af unge i gang med uddannelse, kontakt Tina Munch Søndergaard i Uddannelsesvejledningen på telefon 3085 8905 eller tfs@jobcenterviborg.dk

  • Job, rekruttering og fastholdelse i job, kontakt Viborg Jobcenters Hotline på telefon 8787 4242

Kommunens uddannelsesvejledere har kontakt med de unge i grundskolerne og løser opgaver sammen med grundskolerne og i overgangen til ungdomsuddannelserne.

Vejledningsopgaverne løses med udgangspunkt i en stærk vejlederfaglighed og varetages i samme omfang som i den tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning og indgår som en del af en sammenhængende kommunal ungeindsats i Viborg Kommune.

Vejledning tilbydes til følgende 3 hovedgrupper:

  • Grundskolevejledning, som dækker folkeskoler, friskoler og private skoler medmindre skolen har valgt selv at stå for vejledningen.

  • Ungevejledning til unge, der forlader grundskolen og til de fylder 29 år

  • Specialvejledning, som dækker de muligheder, der findes, hvis man ikke er helt klar til de almindelige ungdomsuddannelser

Sidst opdateret: 18.01.2020