Samarbejdspartnere

I arbejdet med at vejlede unge har Uddannelses-
vejledningen i Viborg Kommune et tæt samarbejde med:

Grundskolen:

 • Grund-, fri og privatskolerne samt efterskolerne i Viborg Kommune
 • Viborg Kommunale Ungdomsskole

Ungdomsuddannelserne

 • Alle uddannelsesinstitutioner
 • Den Forberedende Grunduddannelse
 • Udbydere af Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
 • VUC - Voksenuddannelsescentre

Andre samarbejdspartnere:

 • Studievalg
 • Jobcenter
 • Børn & Unge inkl. PPL og Familieafdelingen
 • Social, Sundhed & Omsorg inkl. Socialdelingen
 • Uddannelsesvejledningen i andre kommuner
 • Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)
 • Erhvervslivet
 • Viborg Uddannelsesnetværk – netværk mellem skoler, institutioner og kommunale områder i forhold til garantiskolesamarbejdet
 • Forum 100 – ledelsesnetværk mellem uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune
Sidst opdateret: 18.01.2020