Uddannelsesplaner

Mål Resultater for UU Viborg
Antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter den unge (senest efter 5 dage) Ved ledelsestilsyn er det konstateret, at 100 % af de 15-17-årige, der ikke følger sin uddannelsesplan, bliver kontaktet inden for 5 dage.

UU Viborg får dagligt tilbagemeldinger på de unge, der afbryder deres aktivitet, og UU Viborg har udviklet et system, som 3 gange ugentligt følger op på, hvorvidt de 15-17-årige følger deres uddannelsesplan.

Ledelsestilsynet gennemføres 2 gange årligt med henblik på, at systemet følges. Her sker et gennemgående tjek af, om systemet følges og om der er anledning til justeringer.
Antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet (senest efter 30 dage) Ved ledelsestilsyn er det konstateret, at 100 % af de 15-17-årige, der ikke følger deres uddannelsesplan, modtager et nyt tilbud fra Ungdommens Uddannelsesvejledning inden for 30 dage efter, at UU er bekendt hermed.

UU Viborg får dagligt tilbagemeldinger på de unge, der afbryder deres aktivitet, og UU Viborg har udviklet et system, som 3 gange ugentligt følger op på, hvorvidt de 15-17-årige følger deres uddannelsesplan, og hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan, kontakter vejlederen den unge og aftaler en ny aktivitet. UU’s administration kontakter vejlederne med henblik på at følge op på, om der er etableret en ny aktivitet.

Ledelsestilsynet gennemføres 2 gange årligt med henblik på, at systemet følges. Her sker et gennemgående tjek af, om systemet følges og om der er anledning til justeringer.
Uddannelsesplan for samtlige elever, der forlader 9. kl. Ved ledelsestilsyn er det konstateret, at 100 % af eleverne, der forlader 9. kl. har en uddannelsesplan.

Ledelsestilsynet gennemføres 2 gange årligt med henblik på, at systemet følges. Her sker et gennemgående tjek af, om systemet følges og om der er anledning til justeringer.
Indtil eleven fylder 18 år, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning løbende revidere uddannelsesplanen, når det er påkrævet. Når det er påkrævet og når Ungdommens Uddannelsesvejledning konstaterer, at en elev under 18 år ikke følger sin uddannelsesplan, tager UU initiativ til at revidere uddannelsesplanen.

Revision af uddannelsesplanen sker i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver.
Revidering af uddannelsesplan ved behov for ikke uddannelsesparate (senest 30. marts) Ved ledelsestilsyn er det konstateret, at der inden 30. marts er foretaget en revidering af uddannelsesplanen for 100 % af de unge, der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Ledelsestilsynet gennemføres 2 gange årligt med henblik på, at systemet følges. Her sker et gennemgående tjek af, om systemet følges og om der er anledning til justeringer.

Sidst opdateret: 17.01.2020